Posted by : Natsume


Çevirmen: NatsuJunn

Kitap 1 Bölüm 6: Tek Seçenek


Gizli odada Qin Yu şevkle kitaplara göz atmaktadır.28 gizli dışsal teknik kitabını gözden geçirmesi sadece 2 saatini alır.

'Lian Dede haklıymış.Dışsal teknikleri çalışmak çok zorlu olacak gibi.' küçük yüzündeki kaşları sıkıntılı bir ifadeyle bir araya gelir.

28 gizli kitabı gözden geçirdikten sonra Qin Yu'nun kafasında dışsal tekniklerle alakalı az çok bir şeyler oluşmuştur.Dışsal teknikleri çalışmak, çeşitli tekniklerden istifade ederek çabalayıp insan vücudunu güçlü kılmayı amaçlar.Bu durmak bilmeksizin çalışmak, maksimum yorgunluk sınırını aşmak ve bedensel limitleri yok saymak demektir.

İçsel teknikleri çalışmak ancak evrendeki kutsal enerjiyi kendine katarak gerçekleştirilebilir, böylece pratik yapan eğitim sırasında acı hissetmez ve eğitimden sonra yenilenmiş ve ferah hisseder. Fakat dışsal teknikleri çalışmak vücudun sınırlarını keşfederek en zorlu idmanlardan geçmekle olur, bu yüzden aşırı ıstıraplı ve zordur.Bu, temel olarak 2 eğitim stili arasındaki farktır.

Dışsal eğitim zorlu ve yorucu, ayrıca bu yöntemi çalışan kişi Xiantian uzmanı olamaz.Genellikle durumu el vermeyen avam ve fakir insanlar dışsal teknikleri seçer.Güçlü ailelerin gerçek çocuklarının hepsi içsel teknik öğrenilerdi, peki ya Qin Yu?

68 tane birinci kalite içsel tekniğe sahip, her biri birbirinden seçkin, ama öğrenebilecek mi?

'İlk olarak içsel tekniklere bakacağım.Dantianımın biraz garip olmasına rağmen, belki bir kısmını öğrenebilirim.' Qin Yu şansını denemeye karar verir.Ümitvarca bir gizli kitabı açar, fakat ilk bakışta şaşırıp kalır.

Shenting akupunkturu, Bai Hui akupunkturu, Fengchi akupunkturu, Qimen akupunkturu...Sanjio Shou Shaoyang kanalı, Shou Taiyang kanalı, Shen Zu Taiyang kanalı...

'Bu...' Qin Yu'nun gözleri yerinden fırlar.

Daha önce bir sürü kitap okumuş ve bu isimleri duymuştur, fakat durum şöyledir ki...Fengchi akupunkturunu bilmesine rağmen insan vücudundaki yerini bilmemektedir.Kitaplarda çizimlerle gösterilmesine rağmen, sadece birkaç kanalı gösteren grafik çizimlerinden ibarettir.

İçsel teknikler sallapati çalışılamaz.Eğer enerji yanlış bir kanala girerse, pratik yapan kişinin ölümüyle sonlanır.

'Galiba ders çalışmaya gidip kitaplardan kanalların yerlerini öğrenmem gerekecek.En azından kanalların ve akupunktur noktalarının nerede olduğunu bilmeliyim.' der Qin Yu küçük yüzündeki tatsız bir ifadeyle.Sonrasında kitapları toparlayıp gizli odadan dışarı çıkar.

6 gün sonra Qin Yu gizli odaya tekrar gelir.

'Ha-ha, bu sefer tamamen kendime güveniyorum.Bu 68 kitabın hepsini deneyip herhangi birini öğrenebilir miyim diye bakacağım.' Qin Yu'nun yüzünü coşku kaplamıştır.Sonuçta o sadece 8 yaşında uzman olmanın hülyası içinde küçük bir çocuktur.

6 günlük kanal ve akupunktur noktalarını çalışma süresince bunları tamamen kavrayabilmek için, Qin Yu Sisli Köşk'ün hizmetçilerine özellikle insan boyutunda tahta bir model yapmaların istedi ve Sisli Köşk'teki çeşitli dallarda profesyonel bilgisi olan tıp uzmanı yaşlı Dr.Weng Xian'dan tüm kanalları ve akupunktur noktalarını modele belirgin olarak çizmesini istedi.

Farklı kitaplardan, tahta modelden yararlanıp sık sık yaşlı Dr.Weng Xian'a danışan Qin Yu, sonunda kendinden emin bir şekilde içsel teknikleri öğrenmeye koyulur.

'İlk olarak neye çalışsam acaba? Demek bu, Su Elementinin Yorumlanması.' Qin Yu kendi kendine mırıldanırken rastgele gizli kitaplardan birini seçer.Bu Su Elementinin Yorumlanması birkaç yüzyıl öncesinde çok meşhurmuş, fakat bugünlerde sadece parmakla sayılacak kadar insan onun birinci kalite bir teknik olduğunu biliyormuş.

Tekniğe göre Qin Yu bağdaş kurarak oturup eğitimine başlıyor.

İçsel eğitimin ilk adımı enerjiyi hissetmekle başlar, bu, evrendeki kutsal enerjinin ufacık bir zerresini bile kendine kattığının farkında olabilmekle mümkündür.Aslında dünyadaki bütün insanlar farkında olmadan kutsal enerjiyi emmektedirler, fakat bu miktar o kadar küçüktür ki farkına varamazlar.

Eğitim, farkındalıkla yapabildiğince içine çekmek.

2 saatin ardından Qin Yu yaptığı idmandaki sabrını ve azmini kaybeder.

'Enerjiyi hisset, enerjiyi hisset, Lian Dede yetenekli kişilerin idmana başlar başlamaz enerjiyi hissedebildiklerini söyledi.2 saattir çalışıyorum, ben neden enerjiyi hissedemiyorum?'

Bir süre daha alıştırma yaptıktan sonra Qin Yu sessizce oturup Su Elementinin Yorumlanması'nı çalışmaya devam eder.

*****

2 gün sonra,

Kahvaltısını yaptıktan sonra Qin Yu çalışmaya devam ediyor.Çok inatçıdır.Tekrar tekrar Su Elementinin Yorumlanması'nı çalışmaya devam etmektedir.Aslında enerjiyi hissetmesi için hangi içsel gizli kitabı okuduğunun bir önemi yoktur.

İnatçı,

Qin Yu bağdaş kurup oturur.Enerjinin kanallarına girdiğini hayal eder.Sonrasında düşünmeyi bırakır.Aklına engin bir boşluk hakimdir.Böylece devam eder...

Aniden-Qin Yu oldukça zayıf bir enerji akımının vücuduna girdiğini hisseder.2 günden uzun süre azmetmesiyle sonunda başarmıştır.Ama bir anda kalbini heyecanın verdiği coşku kaplamıştır.Kalbindeki sükunet ve zihnindeki engin boşluk kaybolmuştur.Ve aynı zamanda Qin Yu enerji akımını hissedememektedir.

'Sakin ol, sakin ol.' Qin Yu kendi kendine söylenir.Sonra az önce başarmış olduğu hale dönebilmek için Su Elementinin Yorumlanması metodunu kullanır.Bir süre sonra Qin Yu zayıf enerji akımını vücudunda tekrar hissedebilmektedir.

O an, Su Elementinin Yorumlanması metodunu kullanarak Qin Yu enerji akımının kanallarında Küçük Döngü yapmasına izin verir.Aktıkça, Qin Yu enerji akımını daha net hissetmektedir.Enerjinin Küçük Döngü'yü tamamlamasıyla Qin Yu bu kutsal enerji akımını dantianıyla birleştirmek istemektedir.

Fakat...'Nedir bu? Dantianım içsel enerjiyi depolayamıyor mı?' Qin Yu şaşakalmıştır.Küçük Döngü'yü bitiren kutsal enerjinin hemen ardından vücudunu terk edip evrene yayıldığını fark eder.Dantianı ilk hali gibi bomboştur.

'Demek Feng Amca haklıymış.Benim dantianım diğer insanlardan farklı.Kısaca içsel enerjiyi depolayamıyor.İçsel enerji tekniklerini çalışırken, içsel enerji sadece dantianda depolanır.Benim dantianım depolayamadığına göre, bunları çalışmanın ne faydası var?' İşte o an Qin Yu anlamıştır.

Dünya'da sayısız çeşitli içsel teknik olmasına rağmen hepsinin bir ortak noktası vardır- emilip dönüştürülen içsel enerjinin tamamı Qihai akupunkturunda depolanır, yani dantianda.Eğer dantian içsel enerjiyi biriktiremezse, o zaman çalışmanın amacı nedir?

Aniden Qin Yu dalgın bir biçimde altın Ataların Ejderha Sanatı kitabını fark eder.Bu içsel teknik kitapların arasında, sadece bu yaprakları altın kağıttan olan gizli kitap ışıl ışıl parlamaktadır.Qin Yu elini uzatıp Ataların Ejderha Sanatı kitabını alır.

Ataların Ejderha Sanatı oldukça incedir, sadece 3 sayfası vardır.Fakat altın kağıttaki yazılar küçük harfler yazılmış ve 3 altın sayfaya bir sürü bilgi sığdırılmış.

Qin Yu Ataların Ejderha Sanatı'nın tesirli metoduna göre çalışmaya koyulur.Kısa bir süre sonra bedeninde bir enerji dalgası hisseder.Bu Ataların Ejderha Sanatı gerçekten fantastiktir - emilen kutsal enerji miktarı az öncekinden çok daha fazladır.Üstelik dolaşım hızı da oldukça yüksektir.Fakat Qin Yu içsel enerjiyi yönlendirip dantianında depolamak isteyince, aynı durum vuku bulur.

Dantian havalandırma deliği gibidir, içine ne kadar içsel enerji koyarsan koy kaybolmaktadır.

Qin Yu ne yapacağını bilemez halde bakakalır.

Sonrasında gülerek düşünür: 'Eh, görünüşe göre henüz rahatlayamayacağım.Hatta hiç sıkıntı çıkarmayacağını düşünüp hemen bir yolunu bulup içsel teknikleri öğrenmek istedim.Fakat bu dantian tıpkı havalandırma deliği gibi, içindeki tüm içsel enerjiyi boşaltıyor.Nasıl içsel teknikleri çalışmam mümkün olsun ki?'

Buna rağmen hiç umursamazmış gibi bir hali vardır.

Aslında öncesinden kendini başarısızlığa hazırlamıştı.Sonuçta kendisinin içsel teknikleri öğrenemeyeceğini söyleyen ilk kişi, Chu Krallığı'nın 3 büyük Shangxianından birisi olan Fengyuzi'ydi.Öyle birisi bu iddiada bulunuyorsa, yanlış olması muhtemelen imkansızdı.

'Dışsal teknikler, peki, şu andan itibaren gücüm yettiğince tüm dışsal teknikleri çalışacağım.' Gözleri parıldamaktadır.28 dışsal gizli kitabı okuduktan sonra gülerek: 'Qian Long kıtasındaki hiç kimse dışsal teknikleri Xiantian seviyesine kadar öğrenmedi.O halde dışsal teknikleri çalışarak ilk Xiantian seviyesine ulaşan ben olayım!'

Qin Yu eninde sonunda 8 yaşında bir çocuktur.Hala mizacında çocukluğundan emareler vardır.

Dışsal teknikleri çalışarak Xiantian seviyesine ulaşmak muhakkak ki daha önce görülmemiş bir şeydi.Xiantian seviyesinde dışsal teknik uzmanı kim bilir ne kadar güçlü olurdu? Bu çözülmemiş bir bilmece gibidir.

*****

2 gün sonra, sabahleyin Qin Yu'nun çalışması sırasında,

Qin Yu elindeki kitabı sessizce okumaktadır.İki yanında da kocaman 2 kitaplık var.Bir bakışta bu 2 koca kitaplıkta çeşitli türlerden en az 1000 kitap olduğu anlaşılmaktadır.Xiao Hei küçük efendiyi rahatsız etmemek için bir kenarda oturmaktadır.

'Üçüncü Prens, 8 dışsal teknik uzmanı hanemize vardılar.Majestelerinin sarayındaki ikinci idareci tarafından yönlendirilmişler.Onları buraya sizin bir dışsal teknik ustası seçmeniz için getirdiğini söyledi.' der hizmetçi saygıyla çalışma odasının kapısından içeri girerken.

Qin Yu'nun gözleri adeta aydınlanır.Hemen kitabı bir kenara bırakır.Kalbi heyecanla dolup taşmaktadır.Bunu daha önce Lian Yan ile konuşmuşlardı.Ayrıca Lian Yan saraydakilere mektup yollayıp bunu bildirmişti.Doğunun Fatihi Prens Qin De bunu öğrenince bizzat ordudaki aziz uzmanların birkaçını ve doğu bölgelerindeki ülkelerden 3 dışsal teknik uzmanını ayarlayıp topyekün köşke yolladı.

'2 günün ardından sonunda geldiler.Kang An acele et yolu göster!'
'Emredersiniz.' Kang An hemen saygıyla yolu gösterir.Qin Yu çalışmasını bırakıp onunla beraber doğu bahçesine doğru yol alır.

{ 8 yorum ... read them below or Comment }

 1. Bu light novele bayılıyorum. Görünce yüzüm gülüyor resmen. Elinize sağlık kolay gelsin.

  YanıtlaSil
 2. Bu novel gerçekten çok güzel ve eğlenceli bu çocuğun azmine hayranım çevirmen arkadaşımın ellerine sağlık. Umarım bizi çok beklenmez ve tezden yeni bölümleri çevirir. :)

  YanıtlaSil
 3. Çocuğun azmi güzel fakat yararsız :/

  YanıtlaSil
 4. çevirdiğiniz için emeğinize saygı duyuyorum, yormda ilk kitaptan sonra bırakmayı düşündüğünü yazmışsın inşallah yardım eden bir çevirmen bulursun :) ben çevirilerinde yardımcı olmak isterdim ama çevirirken hatalarım olur diye yardım edemeyeceğimi düşündüğüm için askıda, emeğinize saygı duyuyorum o yüzden çevirmeyi bırakmazsanız sevinirim :)

  YanıtlaSil

Sohbet

Yeni Bölüm Geldiğinde Haberin Olsun

Blogger tarafından desteklenmektedir.

Copyright © 2013 Aozora Çeviri Grubu - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan